Privacy verklaring van Grow Video

Grow Video vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan je uit welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen met ons.

1. Wie is Grow Video?

Grow Video is een eenmanszaak, gevestigd te (3021) Rotterdam. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71752048. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

2. Welke gegevens gebruikt Grow Video?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wij van je verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken je naam, bedrijfsnaam, rechtsvorm en e-mail wanneer jij een offerte aanvraag indient. Wanneer wij daadwerkelijk voor jou aan de slag gaan verwerken wij tevens jouw vestigingsadres en Kamer van Koophandel nummer om in jouw documenten op te nemen.

Daarnaast verwerken wij eventuele overige persoonsgegevens wanneer die jij verstrekt in de vragenlijsten. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. En bewaren deze gegevens tot 1 jaar het einde van onze overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Indien jij dit wenst verwerken wij hiervoor tevens jouw factuuradres en Kamer van Koophandel en/of btw-nummer. Volgens een wettelijke verplichting van de Belasting- dienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.

Heb jij onverhoopt een klacht over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Jouw naam en social media account voor social media marketing worden verwerkt. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het versturen van jouw recensie worden deze gegevens zichtbaar voor ons. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Wij verwerken tot slot jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training, webinar of freebie wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Wij bewaren deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolg mails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven, dit zal altijd op het aanmeldformulier zijn vermeld.

Daarnaast kan het privacy beleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerken wij tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaren wij 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst. Wanneer het een offline training betreft kunnen wij tevens jouw dieetwensen en/of allergieën verwerken.

3. Hoe verkrijgt Grow Video deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant of websitebezoeker verkregen. Omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt.

4. Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door ons hebt laten verwerken.

Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien. 

Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account. 

Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken. 

Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale
systemen te openen is. 

Geautomatiseerde besluitvorming – jij mag ons altijd jouw standpunt over een geautomatiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen. 

Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij je kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar ons. Wij zullen je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan je verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

5. Wie ontvangt jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wij kunnen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet (meer) voor jou beschikbaar is.

6. Slotbepaling

Wij raden je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij je gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar ons. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met je gegevens omgaan kun je ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.